Архив за юли, 2012

Вече стана традиция на моя блог да публикувам материал за провеждането на ежегодния конгрес на Европейската асоциация на по човешка репродукция и ембриология (ESHRE). И тази година България имаше повод за гордост от успешното представяне на свои представители на този престижен научен форум.

Събитието се проведе 1-ви до 4-ти юли, 2012 г. в Истанбул и привлече близо 11 000 делегата от всички континенти. Огромната посещаемост на форума направи тази среща най-мащабната по размери от всички, преведени до настоящата 2012 г.

Бяха подадени над 3000 публикации и постера на различна тематика, свързана с лечението на инфертилитет и приложението на асистирани репродуктивни техники. Одобрени бяха 50 устни презентации и около 770 абстракти на научни разработки за постерна сесия.

С гордост искам да съобще, че единствените научни постери от българска страна бяха в секция „Ембриология” на ембриолог Ирена Антонова („Ембриотрансфер на ден 4-ти – за и против”) и на д-р Иван Бочев („Значително повишаване на процента бременности след ембрио ко-култивиране със замразени ендометриални стромални клетки”) от АГ Болница „Д-р Щерев”, одобрени анонимно от трима независими проверяващи.

Голяма част от представителите на центровете по репродуктивна медицина взеха участие както в предконгресните курсове, които се проведоха преди началото на срещата, така и в пленарните сесии. Изтъкнати бяха по-голямото разпространение на различните техники за повишаване успеваемостта на асистираната репродукция, колаборацията с други специалности, навлизането на методи на молекулярната биология в лечението на инфертилитета.

Една от най-активните групи по специални интереси, групата по репродуктивна генетика, в чието ръководство е и д-р Таня Милачич, д.б., ръководител на ембриологичната лаборатория на АГ Болница „Д-р Щерев”, организира редица срещи с експерти от различни страни, както и с ръководството на дружеството. Обсъждаха се бъдещите предконгресни курсове за предстоящите през 2013 г. в Лондон и 2014 г. в Мюнхен годишни срещи. По моя и на ембриолог д-р Милачич идея бе предложено в изпълнителния комитет на ESHRE да бъдат включени и представители на страни от Източна Европа. Д-р Милачич и д-р Таня Тимева,  медицинския директор на АГ Болница „Д-р Щерев”, избрани през 2011 г. за представители на България към Комитета на националните представители на ESHRE с четиригодишен мандат, за първи път тази година бяха включени да дадат своето становище относно законовите уредби по асистирана репродукция в България, както и предложения за промени, насочени към адекватно и акуратно оценяване на прогресивно увеличаващия се брой абстракти на научни публикации и разработки.

Беше обсъдено и въвеждането на нови форми на дистанционно онлайн обучение, т.нар. e-learning, които ще обхващат всички области на асистираната репродукция, както и възможности за онлайн тестове за получаване на съответните сертификати. Предвижда се създаването на дискусионен онлайн форум между експерти от цял свят в рамките, на който ще се обсъждат двойки с поредица неуспешни опити.

За председател на ESHRE на събитието бе избран професор Юха Тапанайнен, добър приятел на България, взел не един път участие в симпозиумите по репродуктивна медицина, организирани от „Институт по репродуктивно здраве” и АГ Болница „Д-р Щерев”.

Радвам се, че с активната научна дейност, която нашата болница развива, екипът ни от специалисти за поредна година успява да заеме достойно място на подобен голям и уважаван научен форум!