3. Защита на демократичните права на българските граждани – представителите на център-дясното политическо пространство трябва да заложат на:
•  Човешките права, като защитаващи условията, необходими за нормалния живот на гражданите. Те определят областите, чието нарушаване е недопустимо, съставлявайки минимума от изисквания за човешкото благополучие.
• Равенството на възможностите, толерантността и социалната солидарност към слабите и беззащитните в нашето общество. Дискриминацията, неграмотността, болестите, бедността и несигурността са фактори, които възпрепятстват гражданите да се възползват пълноценно от своята свобода.
• Културното разнообразие и личното право на самоопределяне. Мирното и ползотворно съжителство в глобализиращия се свят се основава на уважение към различията и взаимно разбиране, без това да пречи на националното самочувствие и патриотизъм.

Коментарите са затворени.