Читателите на блога вероятно са забелязали, че през последната седмица не съм твърде активен в неговото обновяване. Причината за това е, че съм зает с финалната фаза от разработването на обемен труд, разглеждащ проблемите в българския здравен сектор. В него обръщам внимание на стратегическите въпроси, отнасящи се до родното здравеопазване, и предлагам насоки за усъвършенстване на здравеопазните дейности в България. Ангажираността ми по този труд отнема голяма част от времето ми, поради което в рамките на следваща седмица до десет дни няма да публикувам активно материали на блога. След неговото приключване отново ще започна с регулярното обновяване на страницата.

Коментарите са затворени.