Миналата седмица в Народното събрание беше гласувана Декларация за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в България. Вече представих тук на блога моето изказване по време на дискусията преди нейното гласуване. В качеството ми на член на групата по Парламентарен консенсус за борба със социалнозначими заболявания вчера получих циркулярно благодарствено писмо от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ). Неговият текст можете да видите по-долу.

Признателен съм за изразената благодарност от страната на АПОЗ и изразявам надежда, че приетата Декларация няма да бъде поредния политически документ само с номинални пожелания и че постепенно все повече хора ще разберат, че ключът към решаване на проблемите с онкологичните заболявания е в активните профилактични дейности. Моето виждане преди приемането на Декларацията беше, че в нейния преамбюл е необходимо да се добави текстът, че държавата като един от носителите на отговорност в процесите на здравеопазване не е изпълнила своите задължения спрямо българските граждани и те имат право да предявяват претенции, включително и съдебни,  спрямо нея. Предложението ми не беше прието от мнозинството, което за жалост не говори добре за българската държава и нейните институции, включително и НС, след като не се отчитат реални и очевидни факти.

asociaciq_na_pacientite.jpgasociaciq_na_pacientite2.jpg

Коментарите са затворени.