В събота (27 февруари) се проведе събрание на Съвета на регионите на Българска нова демокрация (БНД). По устав това е вторият по важност орган на партията след Конгреса. Целта на срещата на Съвета на регионите бе да се направи оценка на настоящата политическа ситуация и първите стъпки на правителството на ГЕРБ, да се представи организационното състояние на партийните структури и да се очертаят перспективите на БНД занапред. Една от задачите от дневния ред беше и да се вземе решение за подготовка и свикване на конгрес на партията. Като председател на Контролния съвет на БНД със задоволство отбелязвам, че се получи едно легитимно и конструктивно събрание на Съвета на регионите с участието на представителите от ръководството на партията и координатори от всички райони на страната, където партията ни има структури.

На първо място трябва да спомена последното и най-важно решение, което се взе на срещата - а именно определяне на срок до 24 април за провеждане на пълна организационна инвентаризация на централно и местно ниво с цел представяне на предложения за обновяване на състава на ръководните органи на БНД. В този двумесечен период Централния изпълнителен съвет на партията ще проведе няколко свои заседания за определяне на стратегическите насоки и политическото поведение на партията от тук нататък. На следващата сбирка на Съвета на регионите в края на април ще бъде определена датата за свикване на Конгрес, който ще избере ново ръководство, ще утвърди стратегическите цели и ще стартира подготовката за местните избори 2011. 

Една от основните теми, която обсъдихме по време на дискусията тази събота, беше отношението на БНД към управлението на ГЕРБ. Като представители на дясна партия ние от БНД заставаме зад намеренията на сегашните управляващи за задействане на отдавна отлагани реформи в секторите на здравеопазването, образованието, държавната администрация, съдебна система, вътрешен ред и сигурност и т.н. Въпреки това смятаме, че заявките за водене на определен тип политика не са достатъчни, ако няма реални действия в тази посока. Приветстваме също така стремежа за постигане на фискална стабилност чрез ограничаване на публичните разходи, но припомняме, че той не бива да се превръща в цел, а в средство за връщане на страната ни по пътя на икономическо развитие. Финансовата стабилност на държавата не би означавалa почти нищо, ако тя се постига за сметка на тежки затруднения и поставяне под въпрос на оцеляването на българския малък и среден бизнес. Основавайки се на нашите десни разбирания ние вярваме, че именно този бизнес е гръбнакът на българската икономика, който може да я изведе от кризата и да подпомогне възстановяването й след нея. По отношение на външната политика ние от БНД изразяваме задоволство, че страната ни в момента има проевропейско правителство, което полага усилия да България да бъде предвидим и стабилен партньор в рамките на ЕС и НАТО. Оценяваме демонстрираното желание да бъдат преразгледани определени договорки, които биха ни поставили в зависимо положение от Русия. Същевременно обаче у нас будят притеснение разнопосочните сигнали, които излъчват представителите на правителството, що се отнася до важни енергийни проекти и най-вече строежът на АЕЦ “Белене”. По отношение на демонстрираната воля за борба с организираната престъпност от БНД заставаме зад мнението, че страната ни отдавна се нуждаеше от активни мерки в тази посока. Разбира се, надяваме се, че широко оповестените полицейски акции от последните месеци са реализирани по всички законови правила и ще доведат до реални осъдителни присъди, ако бъде доказана виновност на арестуваните. В противен случай българското общество за пореден път ще е станало свидетел на полицейска публичност за сметка на ефективност. От тази гледна точка смятаме, че набиращия сила конфликт между представителите на съдебната система и изпълнителните органи за сигурност и вътрешен ред може да има непродуктивни последици. Вярваме, че при наличието на достатъчни доказателства, събрани от полицията и разследващите институции по надлежния ред и демократичните правила, съдът ще наложи очакваните от обществото мерки и присъди. Опитът за оказване на политически натиск и манипулиране на публичните очаквания е неприемлив за една европейска демократична държава, каквато България се опитва да бъде. Същевременно продължаваме да смятаме, че българската съдебна система продължава да се нуждае от сериозна структурна и персонална реформа, която да повиши нейната независимост и ефективност. В заключение, участниците в Съветa на регионите на БНД се обединихме около становището, че на този етап добрите реформаторски намерения на правителството са налице, но желаните резултати все още се очакват.

Коментарите са затворени.