Международният съд в Хага се произнесе, че едностранното признаване на незавимостта на Косово през 2008 не е в нарушение на международното право. Освен всичко това решение е и ясно потвърждение, че макар и с леко закъснение признаването на косовската независимост от България е било акт в правилна посока. Освен в съзвучие с международните норми, решението на страната ни беше както ясна демонстрация на нашата евроатлантическа лоялност, така и далновиден стратегически ход в защита на националните ни интереси.

Напиши коментар