България е страната шампион по брой прокурори и  съдии на глава от населението в ЕС, стана ясно от семинар на Висшия съдебен съвет. Сравнявайки ефективността и скоростта на правораздаването у нас с това в други европейски държави, то със сигурност можем да заключим, че при установяване на бленуваното върховенство на правото не може да помогне марксисткият принцип, че „количествените натрупвания, водят до качествени изменения.” Когато една система е изначално увредена (в следствие на грешни конституционни постановки), резултатите от това увреждане в комбинация с персонална недобросъвестност водят до хронични дефекти, които не само не се поправят с увеличаване на служещите в нея, но дори напротив, водят до увеличаване на неефективността – въпросът е защо данъкоплатците трябва да издържат раздут щат в система, която така или иначе  НЕ върши добре работата си?”

Напиши коментар