Година след като намали осигурителната тежест кризата в пенсионната система явно принуждава правителството да даде заден и да предложи увеличаването на вноските за пенсии и за безработица общо с 3 процентни пункта. Ситуацията наистина е тежка, но трябва да се помисли дали очакваният от това увеличение положителен ефект за бюджета на държавното обществено осигуряване няма да бъде „погълнат” от неизбежната вълна от „изсивяване” на доходите. Заради нереформираната ни пенсионна система и неефективен пенсионен модел българските граждани масово приемат осигуровките като чисти данъци, а натрупваната с години загуба на доверие е първа предпоставка към избор на скритите плащания вместо осигуряването на по-високи суми.

Напиши коментар