Днес бе официално открит Европейския политехнически университет в Перник, чието създаване и акредитиране предизвика горещи дебати в последните месеци. Критиките донякъде бяха необосновани, защото в крайна сметка съществуването и развитието на едно частно учебно заведение трябва да зависи от покриване на определените държавни стандарти, от гарантиране на качествени образователни услуги и най-вече от отговаряне на изискванията и търсенията на пазара. И все пак, днешната церемония с масирано присъствие на представители на управляващи, показва една подкрепа, която не е ясно доколко ползотворна може да се окаже за дългосрочно изпълнение на изброените по-горе критерии .

Напиши коментар