Победоносното настъпление на Уго Чавес срещу представителите на частния капитал на венецуелска земя продължава. В типичния си стил на народен водач в телевизионна реч той е обявил вчера своето решение за поредната експроприация на местния клон на голяма американска компания - без излишна конкретика той е стъпил на необоримия аргумент, че частната фирма просто е „експлоатирала венецуелците и е изнасяла техните пари.” Темата за национализацията под различна форма е актуална напоследък и у нас, но слава Богу, лидерът на българското правителство е отворен към компромиси и готов да помисли поне една вечер по аргументите на отсрещната страна преди да отсече финалното си решение.

Напиши коментар