Преди три години тук на блога обсъждахме темата за децата с увреждания и специални нужди в България в светлината на специализираните домове и възможните стъпки за решаване на основните проблеми. Открай време застъпвам тезата, че всеки родител или осиновител, който се грижи за дете с увреждане, трябва да получава не само сериозна финансова подкрепа от държавата, но и времето на това отглеждане да се признава за трудов стаж както е навсякъде в цивилизования свят. От днешната преса разбирам, че депутати от сегашното мнозинство са поели ангажимент за въвеждане на нужните законодателни промени като силно се надявам тази социално отговорна мярка най-накрая да бъде приета.

Напиши коментар