След като почти месец управляващите плашеха с новия орган за „силова” намеса при ценообразуването на пазара в битка срещу високите цени, при неговото създаване се оказа, че функциите му са сведени най-вече до публикуване на ценови бюлетини с „идеалните” стойности в главите на правителствените „плановици”. Правителството може би е осъзнало, че намеренията за активна пазарна намеса може да поизлъскат имиджа му пред народните маси за кратко време, но да нанесат тежки вреди за икономиката с години напред. Когато една държава тръгва на война срещу своя бизнес, то победители могат да са единствено чиновниците, а губещи абсолютно всички останали.

Напиши коментар