Вчера за пръв път България показа наченки на еманципирана позиция в рамките на ЕС, отхвърляйки първата директива от пакта „Евро плюс” за единен начин на изчисление на данък печалба във всички държави-членки. Хубаво е да си припомняме, че членството ни в Съюза не е просто самоцел, а трябва да се използва като средство за реализиране на националните политически, икономически и социални приоритети – по този път защитата на интересите на страната ни и така или иначе малкото ни конкурентоспособни предимства трябва да бъдат обект на целенасочена държавна политика. На свой ред пък бюрократите в Брюксел трябва да се замислят, че една прекомерна финансова централизация, целяща стабилност за богатите страни-членки, ще лиши по-слабо развитите региони на ЕС от фискална гъвкавост и ще ги обрече на слаби икономики, разчитащи основно на субсидиите и европомощите, отпуснати им от „центъра.”

Напиши коментар