Изследване на НСИ показва, че през изминалата година над 100 хил. души в активна възраст и желание за работа не са търсили/започнали такава, защото няма кой да се грижи за децата им. Тези данни отново демонстрират колко неадекватна е държавната политика за плащане „на калпак” за раждане на дете, когато липсата на адекватна социална инфраструктура води до принудително оттегляне и бездействие на родители в активна трудова възраст. За да просперира нацията ни, ние имаме нужда не просто от държавно стимулиране на „гола” раждаемост, а от насочване на ресурс към създаване на институционални условия за отглеждането на дете и неговото социализиращо възпитание като гражданин – в противен случай е ясно кой бива стимулиран да ражда повече.

Един коментар за “Родители на работа”

  1. Марин Says:

    На по-имотните е добре да им приспадат детските от дължимите данъци. Бедните могат да бъдат стимулирани като им плащат детските в зависимост от присъствието на децата им на училище.

Напиши коментар