Прочетохте ли историята на Максим Савов и битката на неговитеблизки хора с българската правораздавателна система? История, която въпреки хепиендаси ни доказва отново, че в една демократична страна гражданските права трябвада са ненакърними и никой не бива да е над върховенството на закона, дори идържавата с нейните силови институции. В противен случай всеки един от нас можеда бъде смачкан и унищожен без реална вина от система, уж призвана да бди засигурността ни и да въздава правосъдие.

Напиши коментар