Обединена Европа е на кръстопът (един от най-сериозните в нейната история досега), но този път не поради национални или политически различия, а поради тревожната икономическа ситуация. Вчерашната среща между лидерите на двете най-мощни икономики в ЕС, Германия и Франция, даде ясен сигнал за техния ангажимент към единната валута и към общото икономическо бъдеще на Европа като цяло. От срещата на Саркози и Меркел дойде и още един положителен сигнал, че досегашната политика на финансови помощи за недисциплинираните страни-членки с провалени бюджети, заплашваща да превърне ЕС в един „дългов съюз”, трябва да бъде заменена от мерки за фискални реформи. Ясно е, че тези реформи преминават през ново ниво на икономическа интеграция и финансова централизация, но вероятно без тези стъпки и воля за все по-тесни и координирани общи действия развитието на Обединена Европа не само на икономическо, но и на политическо ниво е повече от неясно.

Напиши коментар