picture_dcoshterev-2015.png

В целия си съзнателен живот до момента съм бил воден от разбирането, че като човек и гражданин трябва да бъда обществено ангажиран и активен. Моята професия на университетски преподавател и на лекар-клиницист винаги е била свързана с преподаване на добитите от мен знания, с решаване на проблемите на моите пациенти, с търсене на предложения за подобряване на българското здравеопазване и с благотворителна дейност в полза на нуждаещите се.

 С натрупания досега житейски и професионален опит вярвам, че още мога да бъда полезен не само в сферите на практическата медицина и медицинската наука, но и в полето на предлагането и реализирането на работещи обществено-политически решения.

Обръщайки поглед назад виждам колко много грешки съм допускал, но и как са се осъществявали много мои смели планове в полза на обществото. Смятам, че с опита си мога да помогна да се разрешат или поне да се подобрят условията в редица области от живота на столичани. От гледна точка на моята експертиза тези области са свързани със секторите здравеопазване, образование и социални дейности. В следващите дни на моя личен блог (www.atanas-shterev.com) ще представя своите виждания по няколко от основните проблеми на София.

С настоящото обръщение заявявам своето желание да поема нов обществен ангажимент като се кандидатирам за общински съветник в Столичния общински съвет.  Моята кандидатура ще е част от листата на Реформаторския блок, в която участвам от името на ПП „Българска нова демокрация.“

 Надявам се гражданите на София да подкрепят кандидатурата ми, гласувайки за листата на Реформаторски блок с №27 и за мен, Атанас Димитров Щерев, с преференция №17!

 

Напиши коментар