Тази събота (18 юли) се проведе годишното отчетно събрание на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ). В него участие взеха над 40 души специалисти от цялата страна. На заседанието досегашният председател на БАСРЗ, д-р П. Табакова, представи годишен отчетен доклад, бяха обсъдени организационни въпроси и бяха разисквани новите постижения в областта на съвременните репродуктивни технологии у нас. Беше взето решение председателството на Асоциацията да се определя ежегодно чрез пряк избор. Тази година бях номиниран и избран за председател на БАСРЗ. Приех този допълнителен организационен ангажимент със съзнаване на цялата отговорност от заемането на този пост. Надявам се, че както досега с моята работа ще подпомогна усилията по основните приоритети на Асоциацията, а именно повишаване качеството на знанията и професионалните умения на специалистите в областта на репродуктивната медицина в България и насърчаване на интереса към проблемите на стерилитета и човешката репродукция.

Напиши коментар