2. Подкрепа за продължаване на развитието на гражданското общество в България - Гражданското общество е необходимият коректив на държавната власт. Нещо повече, именно чрез равностойното партниране между управлението и активното гражданство може да бъде изградено добре функциониращото демократично общество. В бъдеще българското дясно пространство трябва да продължи усилията си към развиването на гражданска култура у нас и промяна на някои, останали още от тоталитарно време, стереотипи в родното обществено съзнание. Съществуването на съвременната европейска държава е невъзможна без онзи специфичен дух на индивидуална отговорност, осъзнати права и инициативна нагласа, които носи свободния гражданин. Именно поради факта, че в България все още няма напълно развито и функциониращо гражданско общество, промените в основополагащите формални правила (Конституция и закони), които не са продукт на широко обществено обсъждане, а по-скоро са плод на политически споразумения. Те не са пълноценни, не изразяват в дълбочина публичното мнение и същевременно се припознават от гражданите просто като норми, наложени отгоре.

Един коментар за “12 идейни пункта - гражданско общество”

  1. Катя Says:

    Чудесна формулировка за функцията на гражданското общество при демократичното управление. Дори съм на мнение, че самото управление е производно на гражданското общество, защото общественото съгласие т.нар. договор на гражданите конституира управлението, в противен случай изпадаме в диктатура. За жалост обаче трябва да се съгласите д-р Щерев, че българското гражданско общество е доста незряло, защото при нас процеса беше обърнат наопаки и дирижиран отгоре в първите години на прехода. Дълго време ще страдаме от този дефект.