На 13 и 14 януари заедно с моите колеги от парламентарната група на Българска нова демокрация проведохме първата си работна среща през новата година. Нейната цел беше да обсъдим основните приоритети на нашата дейност през следващия парламентарен сезон, както и бъдещите ни законодателни инициативи. Подложихме на дискусия и актуалните въпроси от обществения дневен ред от първите две седмици на новата година.

Ще ви запозная накратко с някои от основните решения, взети по време на обсъжданията. На първо място заедно с колегите ми единодушно се обединихме около мнението, че не одобряваме действията на правителството при зимната обстановка от първите седмици на новата година. Поради липсата на координация между отговорните институции, хиляди български граждани бяха поставени в изключително затруднено положение.

Друг основен акцент, който обсъдихме беше свързан със случая “Куйович.” По тази тема изразихме тревогата си от неумението на министъра на вътрешните работи да овладее конфликтите между висши ръководители в повереното ми министерство. Тези конфликти пряко влияят върху сигурността и спокойствието на българските граждани. Във връзка с това, нашето желание е за обективност и контрол при създаването на парламентарна комисия, която да се фокусира не само върху случая “Куйович”, а да задълбочи работата си по отношение на механизмите за действие на МВР за справяне в подобни ситуации.

По време на работното ни заседание обсъдихме и редица законопроекти, които ще са във фокуса на вниманието ни през новия политически сезон. Нашето намерение е да инициират серия от законопроекти, свързани със защитата на потребителите, като на първо място ще са тези, които имат отношение към засегнатите групи по време на т. нар. “бедствия” през месец януари тази година. Допълнително вече сме подготвили и предстои да внесем в парламента на Закон за детския омбудсман, каквато институция съществува в повечето европейски държави. Подготвени сме да внесем и серия от законопроекти в областта на здравеопазването, целящи продължаването на реформата в сектора. 

По време на тази първа работна среща приехме и Програмна декларация на парламентарната група на Българска нова демокрация. В нея описахме основните принципи и ценности, от които ще се ръководим в бъдещата си работата. Ще публикувам нейния пълен текст в следващата статия по блога.

Един коментар за “Работна среща на членовете на парламентарната група на Българска нова демокрация”

  1. Румен Says:

    А нещо за партия не се ви разбрахте или е вярно, че сте се скарали по тази тема