По време на първата работна среща за 2008 г. с моите колеги от парламентарната група на  Българска нова демокрация изработихме нашата програмна декларация, описва]a основните ценности и принципи, от които ще се ръководим при нашата работа. Предлагам на вашето нейния пълен текст:

 Създадохме Парламентарната група на Българска нова демокрация (БНД) с намерението да водим прагматична политика, насочена към защита на интересите на гражданите и осигуряване на по-добро бъдеще за децата на България. Ние, членовете на ПГ на БНД, поемаме този ангажимент с увереност в досегашния ни управленски опит и експертни качества и с ясното съзнание за нашата политическа отговорност и обществен дълг. Водеща сила в работата ни ще бъде стремежът на всички българи към подобряване на условията на живот и развитие на родината ни като модерна европейска държава. За реализирането на този стремеж ние заставаме твърдо зад съвременните дясноцентристки принципи и тяхното прилагане в обществената, икономическата и политическата сфера. Нашите водещи ценности са свободата и отговорността, инициативността на предприемаческия дух и индивидуалните приоритети, редът на свободния пазар и върховенството на закона. В центъра на своя управленски проект ние поставяме личността – залагаме на енергията на отделния гражданин, вместо на опекунството от страна на държавата. Нашите политически предложения се обръщат с лице към българските региони – залагаме на развитието на всяка отделна част от страната, вместо на концентрация на държавната власт.

България и нейните граждани имат нужда от работещо дясноцентристко управление. Необходимо е да се ръководим от икономическия разум и публичната отвореност, от отговорността към обществото, от прагматичните решения и рационалния избор. Време е осъществяването на националния възход, гарантирането на благоденствието на следващите поколения и работата по конкретните задачи да замени политическото противопоставяне и липсата на диалог.

Основавайки се на нашите дясноцентристки принципи, заявяваме, че:

- Управлението на всички нива – местно, национално и европейско, трябва да бъде почтено, отворено и прозрачно. Нашият стремеж е да служим на широкия публичен интерес, а не на тесни политически, корпоративни или лични цели. 

- Чрез развиване на децентрализацията и принципа на субсидиарността в България може да бъде постигнато автономно и ефективно местно самоуправление. Политиката ни ще бъде насочена с лице към регионите и ще цели тяхното равностойно и успешно развитие като част от ЕС.

- Гражданското общество е необходимият коректив на държавната власт. Ще работим за равностойно партниране между управлението и активното гражданство в лицето на неправителствения сектор. Само така може да бъде изградено добре функциониращото демократично общество.

- Върховенството на законите и тяхното спазване от всички осигурява необходимата защита, предвидимост и благоприятна среда за спокоен живот и за пълноценно развитие на всеки гражданин. Ще работим за продължаване на съдебната реформа в България за постигане на законност и ефективна съдебна система, подобаваща за една европейска държава.

- Чрез своята фискална и преразпределителна политика държавата не бива да поставя бариери пред предприемаческата инициативност на бизнеса и индивидуалната активност на гражданите. В своята политика винаги ще търсим оптималното ниво на данъчното облагане и публичните разходи, което позволява ефективното изпълнение на държавните функции и същевременно стимулира висок икономически растеж.

- Държавният апарат, който притежава само част от информацията за икономиката и ресурсите в нея, трябва да има ограничени функции в пазарното стопанство. Усилията ни ще са насочени към постигането на по-добра законодателна рамка, гарантираща функционирането на механизмите на свободния пазар и конкуренцията и спазването на правилата от всички.

- Малкият и средният бизнес са гръбнакът на работещата пазарна икономика. Създаването и развитието им не трябва да зависи от административни бариери и произвол. Ние ще работим за осигуряването на среда, насърчаваща креативността и предприемчивостта. 

- Човешкият капитал на бъдещето са днешните ученици и студенти. Извеждането на образованието като основен управленски приоритет сега ще предопредели положителното обществено развитие и икономически растеж на България в бъдещите години. На обществено равнище ще насърчаваме  на българските граждани да инвестират в собственото си образование като фактор за реализиране на потенциала им. На ниво управление усилията ни ще са насочени към реформиране на образователната система така, че тя да предоставя качествен продукт.

- Проспериращата нация е здравата нация.Целта на държавната политика в здравеопазването е да даде максимално добра възможност на всеки гражданин да се възползва от съществуващите достижения на медицината. За да постигнем добро здравеопазване у нас в съзвучие с европейските стандарти, ние ще продължим усилията за реформиране на българската здравна система.

- Социалните програми не бива да се разглеждат като общ инструмент в борбата с бедността, а като действия, насочени за подкрепа на конкретни целеви групи, които по различни причини не могат да се интегрират в стопанския живот в определен момент. Държавното подпомагане не трябва да създава зависими хора и не бива да е предпоставка широк кръг от граждани да губят шанс за собствена реализация. Ние залагаме на по-ползотворният подход, насочен към създаване на среда, която благоприятства трудовата заетост и развитието на активен и отворен пазар на труда.

- Зрелостта на едно общество се определя от неговата отговорност и чувствителност към тези, които по една или друга причина не могат сами да се грижат за себе си. Нашата активност ще бъде насочена към гарантиране на социална солидарност към слабите и беззащитните – изоставените деца и децата със специални нужди, хората с увреждания, възрастните хора.

- Съществуващите реалности на членството в ЕС предполагат превръщането на България в просперираща държава и добро място за живеене за всички, пожелали да се реализират тук. Ние ще се насочим към развитието секторни политики за постигане на национален просперитет чрез използване на човешките ресурси на нацията ни, даденостите на българската природа и стратегическото географско положение на страната ни.

- Българската природа е едно от богатствата на страната ни и ресурс за нейното бъдещо развитие. Нашите политически предложения ще включват провеждането на отговорна екологична политика на национално и местно ниво, съобразена с европейските критерии. Успоредно с това ще работим за превръщането на страната ни в център за природосъобразен и здравословен живот чрез развитие на екологичното земеделие, производството на биологично чисти храни, ефективно използване на минералните извори и предлагане на интегриран туристически продукт с марка “България.”

- България е част от ЕС като носител на хилядолетна история и култура. За утвърждаване на нашата национална идентичност е необходима активна патриотична позиция, изградена на основата на познаване на българската история, национално самочувствие и политика на защита на националните интереси на България.

- Успешното бъдеще за страната ни зависи от готовността за действия и промени, които да ни доближат до икономическия просперитет на развитите европейски държави. Вярваме, че само едно дясноцентристко управление има всички предпоставки и капацитета да постигне това.

5 Коментара за “Програмна декларация на парламентарната група на Българска нова демокрация”

 1. Мизес Says:

  Дясно та дрънка, даже ми се струва малко по-дясно отколкото в действителност е мисленето на някои от БНД.

 2. Petrov Says:

  Bravo, mnogo dobri idei, no sam siguren, che shte ostanat v oblastta na anstraktnite pojelania, a ne v realnata vi politika.

 3. водевил Says:

  хммммммм, поредните хубави неща, ама требе и действия, г-да от бнд, не става само с ядене, трябва и акъл!!!!

 4. Йорданов Says:

  Няма къде да си защитавам основните конституционни права.

 5. атанас Says:

  Не виждам конкретни неща. Такива декларации с лопата да ги ринеш. Не е трудно да се изготви един отворен списък на необходимите законодателни промени. Мога да ви подскажа една по първата точка за служенето на обществения интерес: на уличените в злоупотреби с обществени средства да се налага освен предвидената в закона санкция, наказанието неизбираемост. А също и забрана за заемане на публични длъжности.