4. Защита на свободата на словото и създаване на среда за независимост на медиите – свободните и независими медии са един от стълбовете на развитото демократично общество. Те не само предават, но често и задават дневния ред на гражданите, а техните влиятелни представители играят ролята на основни обществени лидери на мнение. В момента в голямата си част от медиите в България са под влияние на политическите и корпоративните среди, а много често и на организираната престъпност. Така например по време на избори не малка част от медиите в България прибират огромен финансов ресурс с източник преди всичко от сивата икономика и така стават част от кръга  власт-сива икономика- корупция – престъпност. Това естествено води до сериозна деформация на обществените процеси и манипулиране на публичното мнение. 

Коментарите са затворени.