5. Постигане на законност (върховенство на правото) и ефективна съдебна система в България – Според дясноцентристките (либералните) разбирания, правилата и законите, които налага държавата, са една рамка, даваща на гражданите сигурност и възможност да предвиждат поведението на наказателните органи и останалите индивиди при определени техни действия. Това позволява на всеки да определя спокойно различните пътища на постигане на своите цели, без обаче да нарушава рамкиращите правила. Когато обаче върховенството на правото е нарушено от някой чрез корупция и заобикаляне на законите, както често се случва в България, тази сигурност на гражданите изчезва. Появява се невъзможността на базата на законовата рамка те да намалят непредвидимите действия на останалите вътре в нея. От там попадаме в неспокойните дни на едно състояние на “война на всеки срещу всеки”. Това е не само нарушение на основните човешки права, но и на фундаменталния договор, на който се основава обществото и държавната власт.

Несъвършенствата на правораздаването в България представляват най-сериозния проблем пред демократичното развитие в страната и задълбочаването на европейската й интеграция вече като пълноправен член на ЕС. Те поставят под съмнение способността на България да прилага европейските и международните стандарти в правораздаването и спъват икономическия растеж и инвестициите, тъй като бизнесът няма доверие в способността на съдебната система да гарантира законните му интереси. За продължаване и гарантиране на напредъка на в България е необходимо бизнесът и гражданите да са сигурни, че съдебната система отговаря на техните нужди и защитава правата им. Целта е постигане на независима и ефективна съдебна власт, която защитава правата на гражданите и частния сектор, привлича чуждестранни инвестиции, гарантира ефективна пазарна система и прилага нормативната база, необходима за осигуряване на устойчив растеж на икономиката.

Допълнително условие по този пункт е и добиването на ясен статут на финансирането на политическите партии, кандидати и предизборни кампании. Само чрез осигуряване на законност и прозрачност в тази сфера може да се гарантира защитата от влиянието на нерегламентирани интереси върху управлението на всички нива, които ощетяват българското общество и неговите граждани. Българският бизнес и политика трябва да си сътрудничат по ясни и нормативно определени правила, служещи на широкия публичен интерес, а не само на тесни корпоративни цели. Влиянието и средствата, идващи от средите на организираната престъпност, трябва да бъдат максимално ограничени.

 

Коментарите са затворени.