Вчера (11 февруари) проведох редовното си посещение в Старозагорска област. Стартирах деня със среща с кмета на град Чирпан г-н Васил Донев. Г-н Донев сподели с мен трудностите, пред които е изправено управлението на общината. Сред тях основните са въвеждане на делегираните бюджети в образованието, преструктуриране на  някои от дейностите на общинската болница, хигиенизиране и благоустрояване на ромския квартал, който е с население около 5 хилядно души. След общата ни дискусия заедно с кмета на Чирпан стигнахме до общото мнение, че е нужно разработване на проекти по оперативните програми за подобряване на местната инфраструктура, сливане на училища за по-добра финансова ефективност, приватизация на някои от дейностите в общинската болница, построяване на детска градина за 400-те ромски деца и изграждане на канализация в квартала. Моето мнение беше, че е нужно да бъде прекратена порочната практика на изолация на ромския квартал и превръщането му в гето – без да звучи прекалено пожелателно смятам, че това може да стане чрез прилагане на общински програми, които да осигурят присъствието на учители, лекари и свещеник там.

След срещата с кмета, преди да се отправя за Стара Загора, се отзовавах на поканата да гостувам на читалище “Ахинора” в чирпанското село Яворово. Интересно за това читалище е, че то е ако не единственото, поне едно от малкото в България, които издават собствен вестник. Вестникът, естествено, се списва и издава самодейно. В разговора със сърцатите журналисти в Яворово обещах да подпомогна дейността им с копирна машина. В читалище “Ахинора” имах и възможността да обсъдя с жителите на селото трудностите, пред които са изправени. Както в повечето български села и тук проблемите са застаряващо население, безработица, трудности за животновъдите при изхранване на животните и проблеми при реализация на селскостопанската продукция.

На редовната ми пресконференция в клуба на БТА в Стара Загора основните въпроси бяха свързани с коментара на правителствените решения, взети на заседанието на Тройната коалиция в Хисаря. Коментирани бяха също възможните действия на опозицията и вероятните десни коалиции. Като цяло моето мнение беше, че заявката на управляващите за нов мандат е най-малкото нахална.  Чрез посланията на своята среща управляващите показаха, че нямат яснота за основните проблеми, които трябва да решават. Въпреки това, в следствие на ниските обществени очаквания към това правителство е ограничена възможността за широко недоволство и то може да изкара сегашния си мандат до края. Моето мнение е, че единен политически субект в дясно има възможност да спре Тройната коалиция. Новият политически проект трябва да бъде припознат и да привлече широката подкрепа на дясномислещите хора. Ако неговата поява не се случи в близките пет месеца е много вероятно да бъде подарен втори мандат на управляващите в момента.

На срещата с представителите на медиите отговорният редактор на местното издание на в-к “24 часа” ми благодари за пресконференции, които давам в Стара Загора. Според него, само аз от 11-те старозагорски депутати правя това редовно. Заявих му, че като човек, изповядващ десните демократични принципи, и в бъдеще възнамерявам да се отчитам и да съм отворен към гражданите от старозагорския избирателен район. Тук отново изразих надеждата, че в следващия парламент народните представители от център-дясното пространство ще са мнозинство.

Посещението ми в Стара Загора завърши с кратка работна среща с кмета на града проф. Светлин Танчев, с който обсъдихме актуалните обществено-политически теми от последните дни и възможното развитие на  политическите процеси в България.

 p2113269.JPG

Разговор с кмета на Чирпан г-н Васил Донев

p2113272.JPG 

В читалище “Ахинора” с. Яворово.

p2113275.JPG 

Пресконференция в клуба на БТА в Стара Загора. 

p2113282.JPG

Среща с кмета на Стара Загора проф. Светлин Танчев.

Коментарите са затворени.