7. Защита на евроатлантическите и ЕС ценности – След рухването на социалистическия режим, тогавашната десница у нас предложи визии за бъдещото развитие на България, които постепенно с леки изключения и залитания обединиха по-голямата част от българското общество около няколко макро-консенсуса на прехода – демократизация на политическите институции, развитие на пазарна икономика и приватизация на държавната собственост, интегриране на страната в НАТО и ЕС, и т.н. Евроатлантическите и европейските принципи, ценности и приоритети, припознати от десните реформаторски сили, рамкираха пътя към промяна и движиха напред страната в годините след 1989 г. Заедно с приемането на България в Северноатлантическия алианс, европейското членство на страната ни може би изпълнява последното голямо обществено съгласие, с което обществено-политическата програма на прехода у нас завършва. То отбелязва краят на една дълга политическа, икономическа и социална трансформация и началото на нов път, в който стремежът към усъвършенстване и развитие трябва да продължи да е водещ. От тук нататък дясноцентристкото пространство трябва да предложи нови проекти, визии, приоритети и предложения, които да адресират темите, въпросите и проблеми у нас, като страна на завършилия преход и част от ЕС. Европейската интеграция на България ще продължи да се развива и задълбочава, и това отново ще ни постави в процес на постепенна трансформация. Нещо повече, всички държави-членки на ЕС се намират в едно състояние на мащабна, но постепенна трансформация, защото самият Съюз все още дооформя своята същност и облик. От тук нататък обаче българските граждани заедно с техните представители в европейските институции, ще вземем участие във формирането на общото европейско бъдеще. За да може да се възползва максимално от тази възможност, българското общество трябва окончателно да припознае европейските и евроатлантическите ценности. Дясноцентристкото пространство трябва да бъде носител на тези демократични принципи и да изпълнява един вид образователна мисия като дългосрочна стратегия за цялостна интеграция на България и нейните граждани в Общия европейски дом.

Коментарите са затворени.