В настоящата публикация бих искал да маркирам няколко основни момента по една по-широка тема относно намеренията на правителството в здравеопазването, която възнамерявам да дискутирам и занапред. Идеята ми е да се опитам също така да възбудя и в парламента дебат по този важен въпрос. В момента мнозинството е сформирало група за обсъждане на предстоящите промени в сферата на здравеопазването, която ще представи своето становище на 15 март т.г. и тогава щяло да се пристъпи към законодателни промени. Като цяло са ясни намеренията на тристранното мнозинство от отделни изказвания и за мен те в никакъв случай не са добри за българското здравеопазване в перспектива. Това, което смятам е, че управляващите нямат никакво основание по този начин, без широко публично обсъждане, да правят толкова важни реформи и то в края на мандата си. По-правилният подход е да включат предложенията си за промяна в своята бъдеща предизборна програма, да ги предложат на публичното мнение по време на изборната кампания и ако избирателите ги одобрят, те ще изразят одобрението си чрез своя вот. Така реформите ще имат публична подкрепа и основание да бъдат реализирани, а не както сега да се пристъпва към тях “на тъмно” в ситуация на неяснота за цялото общество. В момента управляващите, година преди края на мандата си, възнамеряват да вдигнат здравноосигурителната вноска на 9% и да направят една много сериозна промяна на здравноосигурителния модел в България. Тази промяна обаче, заедно със събраните средства, които все още не е ясно как точно ще бъдат харчени, ще бъде оставена за довършване от следващото правителство. По начина, по-който се предприема сега е много вероятно тя да доведе до сериозен неуспех, чийто последици ще се струпат на гърба на новите управляващи.

Тройната коалиция в момента предлага в пакет напълно противоречиви мерки. За пример мога да дам приватизацията с едновременното въвеждане на задължителна здравна карта. При такава мярка само държавните и някои общински болници ще могат да обслужват пациенти с Касата по тази здравна карта, а частните такива и много обшински болници ще останат извън нея. Това е сериозен проблем, като на него управляващите отговарят, че на запад „ частните здравни заведения се финансират от доброволни фондове, а не от здравноосигурителната система”. При това положение е изключително любопитно кой ще бъде този предприемчив авантюрист, който ще приватизира една болница например след като след това няма да има възможност да сключи договор с Касата. С това решение най-малкото се получава пълна неравнопоставеност между държавната и частната и общинска форма на собственост. Типично по социалистически управляващите смятат, че болниците биха работили най-добре, ако са държавни. Възниква обаче въпросът, не са ли запознати тези управляващи с факта, че според Конституцията на република България формите на собственост са равнопоставени и че не могат да бъдат третирани по различен начин? Допълнително в чл. 4 от Закона за лечебните заведения изрично е казано, че лечебните заведения са равнопоставени, независимо от формата на собственост. Освен това всички лечебни заведения за болнична помощ са регистрирани като търговски дружества по Търговския закон. Така те са и предприятия по смисъла на Закона за конкуренцията. С други думи от Конституцията, от Закона за лечебните заведения и от Закона за конкуренцията и произтичащите от тях разпоредби следва ясния принцип и неизменно изискване за създаване на равни условия за стопанска дейност на всички юридически и физически лица. Малко вероятно е управляващите да не са запознати с това. Напротив, сигурен съм, че съвсем целенасочено и последователно те просто нарушават действащото законодателство, сигурно водени от „благородни“ мотиви за някаква си тяхна целесъобразност. Това обаче е недопустимо в една правова държава. България никога няма да стане такава, докато нейните върховни институции си позволяват да поставят себе си над закона.

Освен това всички сегашни намерения за промени в здравния сектор се заявават, без да се съобразяват с пазарната стойност на труда на медицинските специалисти. Има намерение за премахването на потребителската такса, за увеличаване здравната вноска и т.н., а къде е трудът на лекаря и на медицинската сестра, по какъв начин ще се заплаща той - това е въпрос, който никъде не се коментира. 

За финал бих искал да обърна внимание на целесъобразността на идеята за увеличаване на здравната вноска. Понастоящем НЗОК разполага с 360 млн. лева в преходния остатък, които неправилно според мен се подържат като резерв на Касата. Когато се обсъжда увеличаване на размера на здравната вноска, въпросът е дали това е необходимо в сегашния момент след като наличните по остатъка средства могат да бъдат използвани за здравеопазване, вместо да стоят в консолидирания републикански бюджет. Така или иначе тези 360 милиона вече са платени от българските здравноосигурени лица под формата на здравни вноски. Преходният остатък е съставен от натрупани средства от здравноосигурителни вноски в бюджета на Касата от времето, когато нямаше развити клинични пътеки и механизъм да бъдат изхарчени тези пари. Касата няма нужда от подържането му като резерв, защото средствата в нея се събират и харчат текущо и защото здравното осигуряване се прави на различен принцип от пенсионното такова.. НЗОК не е изправена пред опасността от фалит освен, ако не бъде преустановено събирането на здравноосигурителни вноски. За всички е ясно, че това няма да се случи или ако се случи ще бъде за текущия месец и за това НЗОК има резерв в бюджета си от около 100 млн, лева.. Касата ще извършва плащания, докато се събират вноски и подържането на преходния остатък показва или непознаване на принципа на нейното функциониране, или начин да се злоупотребява с тези средства. На практика с увеличение на вноската сега, без да е ясно как ще бъдат разходвани средствата, ще се получи най-вече нарастване на този преходен остатък от 360 млн. на близо милиард лева. Това ще са събрани пари, за които правителството няма яснота и програма как ще бъдат изхарчени. И ако говорим, че управляващите имат право да увеличат вноската чрез предложение за промяна в бюджета и гласуване в Народното събрания, то неизменно право на здравноосигурените граждани и данъкоплатците е да знаят как ще се харчат събраните от тях средства. Явно целта на правителството засега е просто да бъдат събрани тези допълнителни пари, а после ще се мисли как да бъдат оползотворени. Но най-интересното е, че очакваната допълнителна сума от увеличение на здравноосигурителната тежест ще бъде около 500-700 млн. лева.Това е цифра поразително приближаваща се до тази, посочена като необходима от Българския лекарски съюз в своя алтернативен проектобюджет на НЗОК за 2008г., който обаче дори не беше допуснат до разглеждане в парламента в края на миналата година.

 

8 Коментара за “Относно намеренията на управляващите за промени в здравния сектор”

 1. д-р Стефанов Says:

  И какво? Ще съберат още 500 милиона и след две години същата работа няма пари, действайте, пак ще потънат парите по джобовете на хората в минситерството и шефовете на болници. За справка-болницата в пловдив

 2. Valentinski Says:

  Идеята за въвеждане на здравна карта, от която обаче да не могат да се ползват частните болнични заведениея наистина е по комунистически противоречива. Навсякъде в нормалния свят частното здравеопазване е доброто, а държавното се ползва главно от хората в по-ниските социални групи. Тука обаче социалистическите управляващи по носталгия явно се оптиват да си поддържат държавното здравеопазваен. Освен това недоумение буди наистина дали е наложително да се увеличава здравната вноска сега. Не съм съгласен! Дори и да вдигнат петорно здравната осигуровка НЗОК ще остане черна дупка за парите на данъкоплатците и развъдник на корупция… Да не говорим, че някой много подценява българите. За подобни “допълнителни” здравни фондове все още не е приета нормативна уредба, съответно няма влязла в сила такава и съответно няма подобни организирани частни фондове, които да са алтернатива на НЗОК. Защо тогава да увеличават здравните осигуровки от 1-ви Юли?!? Това е като да поставиш каруцата преди коня. Първо да бъде създадена съответната нормативна уредба, да влезе в сила, а после ще разговаряме за ЕВЕНТУАЛНО увеличаване на осигуровките. Защото ако ги увеличат от 1-ви Юли, всичко пак ще потъва в бездъннанат яма на НЗОК.

 3. Икономист Says:

  Добро е предложението БСП да вземе да вкара новите си идеи за промени в здравеопазването една предизборна платформа и да я предложи на гражданите, па ако я харесат българите да ги изберат пак и да си осъществяват здравните идеи. Най-вече е добро, защото това ще означава, че БСП със сигурност ще загубят следващите избори и то яко. Предложенията им в действителност са толкова противоречиви и толкова непазарни, че дори и социалдемократ би се срамувал от тях, само социалист би ги приел. Хеле пък тази безумна история за здравната карта и частните болници особено след като все още не функционират частните доброволни фондове като хора все още. За здравната осигуровка пък предполагам, че българските работодатели и работници още не скочили само заради тази странна идея държавата да се включи в разпределянето на осигурителната тежест наравно с работници и работодатели. Друг е въпросът откъде ще се вземат средства за това включване, ама нейсе.

 4. Владимир Старирадев Says:

  Уважаеми доц. Щерев,
  Не съм подробно запознат със системата на здравеопазването, но във връзка с лечението на сина ми Борис Старирадев в Клиниката по химиотерапия на Националната специализирана болница за активно лечение по онкология (НСБАЛО ЕАД) в Дървеница, София, се сблъсках със сериозни структурни проблеми в системата на здравеопазването и по-специално при лечението на онкологични заболявания. На 06.03.2008г. оставих на служителка от деловодството на НС писмо до Вас, с което с майката на Борис Ви предоставяме копие от наше писмо до Министъра на здравеопазването с вх. номер в МЗ 94-00-14/04.03.2008г. относно тези проблеми Тъй като не съм сигурен дали то е стигнало до Вас, сега Ви го прилагам и в електронен формат. Поради това, че за решаването на част от проблемите виждаме необходимост и от нормативни изменения, както и организационни подобрения в Министерство на здравеопазването, преценихме, че е необходимо да се обърнем пряко към Министър Гайдарски с това писмо. Поради същата причина предоставихме копия от писмото и на представители на всички политически сили в Комисията по здравеопазване на Народното събрание.
  Г-н Щерев, моля Ви да се запознаете с приложеното писмо и да проследите в рамките на парламентарния контрол какви мерки предприема и/или възнамерява да предприеме в бъдеще Министър Радослав Гайдарски за решаване на описаните в писмото сериозни проблеми. Бих оценил високо и Ваша законодателна инициатива в Комисията по здравеопазване на НС за тяхното решаване. Вярвам, че като народен представител в парламентарна република сте в състояние и ще допринесете съществено за контрола и осигуряването на адекватното изпълнение от страна на изпълнителната власт на нейните задължения и отговорности в областта на здравеопазването, както и за отстраняване на описаните нормативни проблеми в здравната система.
  Предварително Ви благодаря за отделеното време и проявеното разбиране.
  С уважение, Владимир Борисов Старирадев
  Приложение: Писмо до Министър Р. Гайдарски вх. номер 94-00-14/04.03.2008г.
  Относно: Сериозни структурни проблеми при лечението на онкологични заболявания
  Уважаеми господин Министър,
  В края на юли 2007 г. синът ни Борис Старирадев, 28 годишен, бе опериран за отстраняване на тумор в главния мозък. Хистологичната му диагноза е: смесен глиален тумор, анапластичен олигоастроцитом - III степен по СЗО. Според световната статистика 75% от заболелите с такава диагноза не доживяват до края на първата година след откриването на тумора. Позволяваме си да се обърнем пряко към Вас по случая само защото правото на сина ни да му бъдат дадени всички възможни шансове да попадне в останалите 25% е реално застрашено поради сериозни структурни проблеми във функционирането на здравната система, към които намираме за нужно да привлечем вниманието Ви. Смятаме за свой граждански дълг да привлечем вниманието към тези проблеми и на Парламентарната комисия по здравеопазване с цел защита на интересите и на другите болни с подобни диагнози, поради което адресираме копие от това писмо и до представители на всички политически сили в комисията.
  Поради високата склонност към спонтанна анаплазия на въпросния вид злокачествени тумори, на сина ни бе препоръчано лъчелечение и химиолечение с Темодал. След проведено лъчелечение в Националната специализирана болница за активно лечение по онкология (НСБАЛО ЕАД) в Дървеница, София, от 26.11.2007г. в Клиниката по химиотерапия на същото лечебно заведение започна и лечение с Темодал с планирана продължителност от 6 месеца. Лекарството се отпуска с разрешение на Министерство на здравеопазването (МЗ), искано ежемесечно с представяне на протокол от страна на Клиниката по химиотерапия на НСБАЛО. Производителят на лекарството указва цикличност на приемането му от 28 дни, в първите 5 от които се приема предписаният за цикъла брой таблетки. Цикълът се повтаря всеки 28ми ден.
  Поводът да се обърнем към Вас е липсата на необходимата за навременно представяне в МЗ на протоколите адекватна организация в ръководената от доц. К. Тимчева Клиника по химиотерапия, която е причина вече втори пореден месец лекарството да се получава със сериозно закъснение. От началото на химиолечението на сина ни Темодал е доставен навреме само веднъж. Този единичен случай отдаваме по-скоро на някаква случайност, отколкото на добра организация, предвид пълния хаос, който цари в Клиниката по химиотерапия на НСБАЛО. Първото закъснение при доставянето на препарата бе сведено до 5 дни само благодарение на бързата реакция на г-жа Сн. Радованова - секретарка на ръководещата НСБАЛО доц. Петранка Траянова, както и на д-р Ръсина – н-к отдел “Лекарствен” на МЗ и д-р Велковска – експерт в него, които помолихме за съдействие за решаване на проблема. Към момента доставката на лекарството закъснява отново вече с 13 дни без яснота кога то ще бъде получено, въпреки многократните ни разговори с доц. Тимчева. Показателен е фактът, че при последния от тези разговори бяхме дори излъгани, че протокол за следващата доза е отдавна изпратен в МЗ, а впоследствие се оказа, че протоколът е изпратен седмица след този разговор (изпратен на 13.02.2008г.). В ръководената от доц. Тимчева Клиника по химиотерапия не е ясно дори чия е отговорността за своевременно изготвяне и изпращане на въпросните протоколи. А поради факта, че Темодал се приема по строго определена във времето схема, редовните закъснения в предоставянето на лекарството поставят под съмнение ефекта от лечението.
  Г-н Министър, освен субективният фактор, за тези забавяния очевидно допринася съществено и твърде усложнената и тромава процедура, която се следва всеки месец, за да бъде получено лекарството от болния. След като в МЗ е получен протокол от НСБАЛО и е взето решение от съответната комисия в МЗ, изминават 10-15 дни, докато лекарството бъде получено в болницата и то бъде предоставено на пациента. Доколкото разбираме, в този период се включва доста време за събиране на подписи на експерти и ръководители в МЗ, за чието съкращаване би могла да бъде осигурена от Вас самия по-добра организация. Процедурата се забавя допълнително и за да бъде предадена поръчка за доставка на съответна фирма-доставчик, за което също би могла да бъда създадена по-добра организация и нормативна уредба. Защо например не се предвиди възможност в аптеката на болницата да бъде постоянно налично минимално оборотно количество от лекарството, необходимо за лечението през следващия 28-дневен период, и то да бъде предоставяно на пациента веднага щом от МЗ бъде издадено съответното разрешение, а не след това да се чака още поне седмица за доставката му? При добра организация това оборотно количество ще може да се възстановява чрез съответна доставка без проблеми до издаването на ново разрешение от МЗ за предоставянето на следващата доза на пациента.
  Наред с горните организационни и нормативни неуредици не можем да пропуснем да споменем и изключително нелюбезното, грубо и пренебрежително отношение на повечето от лекарите в държавни болници към пациентите и близките им, което е недопустимо, особено при онкологични и други сериозни заболявания, за които от голямо значение за оздравяването е и избягването на допълнителни отрицателни емоции за болния. Във връзка с това считаме, че отношението на лекарите към пациентите би могло да се подобри значително в резултат на адекватна нормативна промяна, поставяща оценката и съответно заплащането и кариерното развитие на лекарите в зависимост от оценката на пациентите за отношението към тях на лекувалите ги лекари. За целта би могло например да се въведе нормативно задължение след края на лечението всеки пациент да попълва документ, в който да оценява отношението към него на лекувалия го лекар. За избягване притеснения на болните да пишат истината това естествено трябва да бъде организирано по начин, изключващ възможността лекарите да разберат кой каква оценка им е давал. Експертите Ви биха могли да помислят по въпроса.
  Г-н Министър, сигурно съществуват и много други възможности за подобряването на организацията и нормативната база за решаване на посочените проблеми. За целта са Ви предоставени правомощията да инициирате както съответни законови промени, така и изготвянето от МЗ на необходимите за изпълнението им подзаконови нормативни актове и Ваши заповеди. В името на конституционно гарантираното и заплатено със собствен труд добросъвестно лечение на всички данъкоплатци в страната Ви молим за адекватна реакция и вярваме, че ще проявите необходимата воля и ще вземете съответните мерки за отстраняване на описаните организационни и нормативни проблеми в системата на здравеопазването.
  Предварително Ви благодарим за отделеното време и проявеното разбиране.
  С уважение,
  Мария Иванова Старирадева и Владимир Борисов Старирадев

 5. Десислава Says:

  Уважаеми г-н Щерев,

  За мен би било интересно да разбера как Вие виждате темата “хосписи” в реформата, касаеща здравния сектор?

  Ще Ви бъда изключително благодарна, ако ми отговорите на следните въпроси:
  1.Подлежат ли в момента лечебни заведения от този вид на задължителна акредитация на медицинската дейност осъществявана в тях?
  2. какви са перспективите този тип лечебни заведения да станат напълно равнопоставени на всеки друг тип лечебно заведение за извънболнична помощ?

  Благодаря Ви предварително,
  Деси Николова

 6. Недева Says:

  От името на всички страдащи пациенти с Муковисцидоза искам да призова д.р Щерев публично да защити и нашите интереси. Конспирацията стигна дотам, че национални ефирни медии отказват да излъчат репортажи , които сами са заснели за заболяването Муковисцидоза и нуждите на пациентите. Защо? Защото заболяването е рядко, генетично , и СКЪПОСТРУВАЩО. Никой не иска да застане зад нас , тъй като се надява това да не се случва на него. Писмата , които пишем като пациентска Асоциация до МЗ, се връщат с отговор, но БЕЗ РЕЗУЛТАТ. Десетките писма , които сме пратили на формуляра “Министър Желев отговаря на Вашите въпроси” са оставени без отговор.
  Нашите искания са :1. Спешно изготвяне и приемане на медицински стандарт Муковисцидоза с цел да се осигури качествено лечение, каквото имат всички пациенти с това заболяване в Европа.
  2. Самостоятелна клинична пътека Муковисцидоза, която да е финансирана съобразно нуждите на пациентите, а не според нуждите на НЗОК. Другият вариант , кой то ще е ефективен е осигуряване на двойно финансиране за постъпилите пациенти с редки болести, което ще спре “гоненето” на пациентите след 7-мия ден в нестабилизирано състояние.
  3. Осигуряване на обучени лекари , физиотерапевти и психолози за болните.
  4. Откриване на действащи центрове по Муковисцидоза в цялата страна към Университетските болници, с цел да се оползотвори ресурса на тези клиники.
  5. Промяна в Закона за здравето в частта “Генетично здраве” и промяна в действащите наредби, третиращи редките заболявания, диспанзеризацията, лечението и специалните хранителни и физиотерапевтични средства.
  Нашите искания подлежат на обсъждане , но ЖИВОТА на нашите деца безпрекословно им принадлежи и държавата, в това число и Вие , сте длъжни да им го осигурите.
  Ще се радвам, ако намерите време да ни отговорите.

 7. Атанас Щерев Says:

  Уважаема г-жо Недева,
  Разбирам проблемите, които имат у нас хората с муковисцидоза, затова искам да Ви предложа няколко мерки. Според мен, без да съм сигурен на този етап в точност и изчерпателност тези мерки трябва да включват :
  1/ Да се организира широкодостъпен пренатален скрининг за муковисцидоза при ромското население и при семейства с родени деца с муковисцидоза със съответното финансиране за това.
  2/ Спешно изготвяне и приемане на медицински стандарт Муковисцидоза с цел да се осигури качествено лечение, каквото имат всички пациенти с това заболяване в Европа.
  3/ Да се разработи самостоятелна клинична пътека Муковисцидоза, която да е финансирана от НЗОК. При невъзможност на Касата за 100 % финансиране пътеката да се финансира до 100 % по програма на Министерство на здравеопазването.
  4/ По програма на МЗ да се осигури финансиране за диспансеризация, помощни материали / инхалатори и др /, антибиотици и други лекарствени препарати, физиотерапевтични процедури, ресурс за специални хранителни средства и психологична помощ.
  Каня Ви на среща в нашата болница на ул. Христо Благоев # 25 в кв Разсадника да обсъдим тези и други проблеми следващата седмица. Предайте ми тел . за да уточним ден и час за среща. Поздрави!

 8. Недева Says:

  Благодаря Ви д-р Щерев!

  В качеството Ви на представител на една от институциите в България , Вие ни отговорихте , за разлика от Министерство на здравеопазването, където моите писма и запитвания отлежават. Смятам да дойда на лична среща с Вас, но този форум не е удобно място , където ще публикувам личния си телефон.
  Оставям електронна поща mnedeva@dir.bg , където можем да уточним ден и час за среща , и откъдето ще Ви препратя и моя телефон за по- бърза връзка.

  Още един път благодаря за отговора и за задълбоченото познаване на нашите проблеми и тези на финансирането на здравеопазването като цяло.

  Поздрави : М. Недева