9. По-ниски нива на данъчно облагане и осигурителни вноски – по-ниските данъци ще имат положителен ефект върху увеличаването на производителността При сегашните относително високи нива част от работодателите стоят в „сивата” икономика, която концентрира преди всичко нископроизводителни работни места. По-ниските данъци следователно ще помогнат за по-конкурентното участие на българския бизнес в европейския пазар и за по-бързото увеличаване на средната производителност. Задача на дясноцентристките сили е да настояват добрите правителствени намерения за въвеждането на плосък данък върху доходите на гражданите (на ниво от 10%) и намаляването на нивата на осигурителната тежест да бъдат реализирани в действителност.

Намаляването на осигурителните вноски е не само стимул за бизнеса, но и за всички активни граждани. От една страна, това би освободило паричен резерв, който би стимулирал развиване и разширяване за предприемачески дейности. Факт, който би носил позитиви не само за българския бизнес, но и за цялото общество. Освен това, осигуровките са данък върху труда, който естествено се понася и от работещите. С други думи, намаляването на осигурителната тежест води до оставяне на повече пари в ръцете на данъкоплатците. Да не говорим, че по-ниски нива на облагане биха стимулирали работодателите и работещите да декларират своите реални доходи. Така бюджетните приходи по това перо евентуално не само няма да намалеят, но вероятно могат и да се повишат.

 Като цяло, чрез своята фискална, преразпределителна и регулативна политика държавата не бива да поставя бариери пред предприемаческата инициативност на бизнеса и индивидуалната активност на гражданите. Съвременното дясноцентристко мислене винаги търси оптималното ниво на данъчното облагане и публичните разходи, което от една страна да позволява от ефективното изпълнение на държавните функции, но същевременно да стимулира икономическия растеж.

Коментарите са затворени.