10. Прилагане на предвидима дясна социална политика – десните виждания за социална политика не могат да се конкурират с тези на левицата по отношение на краткосрочния популярен ефект. Силата на дясната социална политика е в ефективността и ползите, които носи за обществото в дългосрочен план. Отговорната солидарност и милосърдието е основна характеристика на дясноцентристкото социално мислене.

Отношението към хората с увреждания, възрастните и децата, лишени от родителски грижи, е критерий за зрелостта и развитието на едно общество. Държавата и обществото са отговорни за онези негови членове, които не могат да справят сами с осигуряване на средства за своето съществуване. Те трябва да осигурят помощта и подкрепата за достойното съществуване на тези граждани. 

От друга страна, програми за социално слаби и безработни не бива да се разглеждат като общ инструмент в борбата с бедността, а като действия, насочени за подкрепа на конкретни целеви групи, които по различни причини не могат да се интегрират в стопанския живот в определен момент. Големият въпрос на социалната политика не е “колко” пари се отделят за програми, а как наличните средства да бъдат най-рационално и ефективно оползотворени.

Държавното подпомагане не трябва да създава зависими хора и поводи широк кръг от граждани да губят шанс за собствена реализация и просперитет. По-ползотворният подход е политиката, целяща създаване на среда, която благоприятства трудовата заетост и развитието на активен и отворен пазар на труда. Социалните помощи трябва винаги да се разглеждат като “временно състояние”, а не като дългосрочен житейски хоризонт. Държавната намеса, регулираща неравенството и установяваща справедливо разпределение на благата, има единствената цел да спомогне за образоването и квалифицирането на гражданите в неравностойно положение, да отключи тяхната инициативност и да премахне изкуствените пречки, които възпрепятстват изявата на техните възможности. Не бива да се води политика, която постепенно може да превърне българската социална система в такава, в която определени групи изискват да им бъдат зачетени или дарени наготово блага, на които мнозинството от хора не се радват, без да е изпълнено определено задължение или работа. Дори инициативността да не може да се прояви и разгърне в настоящия момент, все пак това е идеята на справедливото разпределение и подпомагане в дългосрочен план.

 

 

 

Един коментар за “12 идейни пункта - социална политика”

  1. Дал Says:

    “десните виждания за социална политика не могат да се конкурират с тези на левицата по отношение на краткосрочния популярен ефект. Силата на дясната социална политика е в ефективността и ползите, които носи за обществото в дългосрочен план.” Това просто е брилянтен цитат, който трябва да се изпраска на българските социалисти, които не само, че все още не са се реформирали до социалдемократи, но са си направо чисти социални популисти.