Вчера (11.05) се проведе Учредителния конгрес на Българска нова демокрация (БНД). Над 740 делегати-учредители присъстваха на форума, с който се постави началото на партия Българска нова демокрация. Сред официалните гости на форума бяха представителите на десни политически партии, на съсловни организации в здравната система, на бизнес и професионалните среди. Лидерът на БЗНС-НС г-жа Анастасия Мозер, зам.-председателят на Единната народна партия г-жа Елеонора Николова и председателят на ССД г-н Стефан Софиянски поздравиха делегатите.

След дискусия и гласуване на делегатите-учредители официално приехме устава и декларацията за основните принципи и ценности, които БНД ще прокламира и отстоява. По време на Учредителния конгрес дискутирахме и одобрихме и документ за непосредствените цели и действия на БНД в сферата на икономиката и финансите, борбата срещу политическата корупция, сигурността и вътрешния ред, здравеопазването, образованието, социалната политика, административния капацитет и регионалната политика.

Съгласно нейния устав партията ще се ръководи от Конгрес, Съвет на регионите, Централен изпълнителен съвет, председател и Контролен съвет. Внимание тук заслужава да се обърне на т.нар. Съвет на регионите, защото подобен орган не присъства в структурата на нито една друга българска партия и досега политическа сила у нас не е давала толкова правомощия на общински и областни ръководства. В него равнопоставено  ще бъдат представени всички области от цялата страна. Съветът на регионите ще заседава веднъж на 3 месеца и ще взема основните решения, свързани с определяне политиката на партията. С подобен орган в БНД ние искаме да дадем изключително голям превес на регионалната политика и да претворим европейската политика за сближаване на регионите на родна почва. Не веднъж с моите колеги сме изразявали мнението, че независимо къде човек живее трябва да има равно право и достъп до качествено здравеопазване, до качествено образование, до предпочитана работа и добри обществени административни услуги.

С единодушно гласуване за лидер на партия Българска нова демокрация беше избран г-н Николай Свинаров. След неговото избиране последва гласуване на състава на Централния изпълнителен съвет (ЦИС), състоящ се от 17 души от различните региони на страната. На свой ред на своето първо заседание ЦИС избра за зам. -председатели на партията доц. Борислав Великов, г-жа Лидия Шулева и г-н Христо Савчев. Секретар ще бъде г-н Бойко Боев, а за председател на Контролния съвет, чийто основни функции са да следи за спазването на Устава, програмните документи и решенията на ръководните органи на БНД, да извършва ревизия на финансово-счетоводната дейност, да разглежда и да се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения, и т.н., бях избран аз.

 Откриване на Учредителния конгрес на БНД с химна на Република България.

Откриване на Учредителния конгрес на БНД с химна на Република България.

 

Гласуване за решението за учредяване на политическа партия Българска нова демокрация.

Гласуване за решението за учредяване на политическа партия Българска нова демокрация.

 

Приемане на г-н Николай Свинаров за лидер на ПП Българска нова демокрация.

Приемане на г-н Николай Свинаров за лидер на ПП Българска нова демокрация.

Първа пресконференция на новото ръководство на Българска нова демокрация.

Първа пресконференция на новото ръководство на Българска нова демокрация.

Заедно със старозагорски делегати-учредители.

Заедно със старозагорски делегати-учредители.

Коментарите са затворени.