Благодаря за благопожеланията, изказани досега. Искрено се надявам, че тук ще може да се проведе разговор с хората с дясно мислене, хората, които не отиват да гласуват, които са разочаровани по един или друг начин от активния политически живот и остават политиката в ръцете на други субекти.

На участника в блога с псевдоним “Човек” мога да кажа, че Стереф се казваше в САЩ моят братовчед Константин Щерев, който избяга там от комунистите през 1965 г.  и за съжаление почина преди 5 години. Моето име е Атанас Щерев.
       
На г-н Кюркчиев – децентрализацията означава според мен отдръпване на държавата от места, където на практика тя не може да бъде полезна. Разбира се, че същото се отнася и за автономия на висшите училища. Това, което Вие коментирате – купуване на дипломи, пътуващи лектори и т.н. е част от системата и много трудно би могло да се изкорени, освен чрез пазарни механизми. В края на краищата ние трябва да разберем, че не дипломата е крайният етап на обучението, а придобитите знания. Дипломата сама по себе си едва ли ще Ви помогне да ръководите добре едно предприятие или да усвоите добре една технология. Познанията обаче, които сте получили във висшето учебно заведение ще спомогнат за Вашата или на отделния индивид по принцип конкурентоспособност – ще повишат неговите възможности за себеизява и по този начин ще го направят “интересен” за пазара. В една реална класация на висши учебни заведения на първите места ще се класират висшите учебни заведения, които в по-голяма степен са създали знаещи хора, а не такива продали дипломи. В този смисъл децентрализацията във висшето образование е част от ефективната управленска децентрализация в страната.
       
Отново в отговор на втория въпрос на г-н Кюркчиев – по отношение на здравеопазване и образование. Правителството и бизнесът трябва да си подадат ръка в смисъл, че държавата трябва да инвестира в развитие на българската наука - по-специално, доколкото е в рамките на нейните възможности, в областта на фундаменталните проучвания за това, защото естествено е, че този тип наука се нуждае от мощен инвеститор, каквато може да бъде само една цивилизована държава. От друга страна, бизнесът участва в развитието на българската наука като предлага заплащане срещу реално извършена работа в областта на приложните науки. По този начин се помага на той да печели по-добре и да бъде по-конкурентноспособен. В този смисъл ще се явят инвеститори и в медико-биологичните изследвания, а при положение, че те са скъпи, то тогава инвестициите ще дойдат от обединени инвеститори, които имат едни и същи интереси в дадена област.   

Още веднъж благодаря на първите посетителите на прохождащия ми блог за благопожеланията, коментарите и въпросите. Ще разчитам на вашето активно участие и за в бъдеще!

Един коментар за “Благодаря за благопожеланията - в отговор на първите коментари на блога”

  1. Samuil Says:

    Г-н Щерев, не мога да кажа, че съм почитател на НДСВ като партия и на вас като политик, но съм приятно изненадан от първите идеи, които излагате във вашия блог.Напълно споделям възгледа ви, че дясното в България има нужда от идейно осмисляне като база за едно ново начало. Ако това не се случи ще сме принудени да признаем, че ГЕРБ ще бъде силната партия в дясното - без десни идеи, без принципи, без защитаване на определен тип ценности - само пошъл популизъм и “пазарско” говорене. Желая ви да успеете да развиете блога си и да продължавате в този дух.