В потвърждение на аргумените, които изложих в предишната статия по темата, можете да видите позицията на г-жа Евдокия Манева, изразена по ReTV:

Коментарите са затворени.