Вчера празнувахме 90-годишниния рожден ден на професор Радонов, един прекрасен човек и превъзходен специалист, от когото съм научил изключително много. Юбилеят беше уважен от екипа на АГ Болница „Д-р Щерев”, заедно с негови колеги, ученици, приятели и съратници, както и от председателя на Българския лекарски съюз д-р Андрей Кехайов и д-р Матеев от Българското дружество по акушерство и гинекология. Тържеството се проведе в конферентната зала на болницата и бях изключително щастлив, че нямаше празно място от гости, дошли да поздравят професора. Лично аз отправих поздравително слово, което бях кръстил ясно и кратко – “Моят учител проф. Радонов.” За тези от вас, които не знаят кой е професор Радонов и биха се поинтересували, прилагам неговата кратка автобиография след снимките от юбилея.

21112007_008.jpg 21112007_017.jpg 21112007_019.jpg 21112007_022.jpg

21112007_023.jpg 21112007_024.jpg 21112007_032.jpg 21112007_039.jpg

Проф. Димитър Иванов Радонов е роден на 17.11.1917 г. в гр. Банско Основното си образование получава в родния си град, гимназиалното в София - 1-ва Мъжка гимназия, а висшето - в Медицинския факултет на Софийския университет. Веднага след завършването му през 1942 г. е назначен за участъков лекар в с. Каменица, сега квартал на Велинград. По-късно става лекар на работещите по ЖП -линия Белица - Банско. Благодарение на неговата активност и организация за доброволен труд е постигнато завършването на ЖП линията Белица - Банско. От 1.2.1942 г. е на редовна военна служба в трудовите войски. От 1.2.1944 г. е бил мобилизиран и изпращан в Македония, Югославия, Гърция. Демобилизиран е през септември 1944 г. За кратко време е бил участъков лекар в гр. Банско, след което е назначен като акушер-гинеколог в Първостепенната болница - София. От Юни с. г. отива като младши, а по-късно като старши лекар в областната болница, София. През септември 1944 г. е назначен за завеждащ АГ отделение в окр. болница в Велико Търново. По-късно в различен период от време работи като научен сътрудник в института по Охрана на майчинството и детството, завеждащ клиниката по Акушерство и гинекология - клиника за добиване на специалност. Бил е зам. директор по лечебната чест в Института по Акушерство и гинекология. От 1978 г. до пенсионирането си е завеждащ клиниката в II гр.б-ца.

Професор Радонов е автор и съавтор на повече от 150 публикации в наши* и чуждия печат. Автор е на книгата “Вътрешни болести и бременност” - извънредно ценна при решаването на сложния проблем на бременността и раждането особено при сложни обстановки. Той е автор и съавтор на редица фундаментални книги като: “Застрашен плод и новородено”,”Клинична патофизиология на бременността и новороденото”,”Хипотрофия на плода и новороденото”, “Методология на елективното родоразрешение”.

Той е един от пионерите за развитието на перинаталната медицина и е бил председател на комисията по същото направление.

Професор Радонов е отличен хирург, клиницист, научен работник и преподавател. Носител е на Народен орден на труда “Златен”, награден е със сребърен орден на Община София и на много награди от различни организации. Обувен за “Заслужил гражданин” на гр. Банско

Заслужава да се отбележи един факт, който в подробности е малко познат сред здравните работници. Той още през 1984 г. за пръв път поставя въпроса за възстановяване на Българския лекарски съюз, като изпраща писмо до ЦК на БКП, МА и МНЗ. В него се изтъква необходимостта от възстановяването на БЛС за издигане авторитета на лекарите и по-добро здравеопазване. Отговор се получава само от ЦК на БКП на 17.1.1985 г. Тази теза е защитавал двукратно в предаването ” Всяка неделя” на К. Кеворкян. Въпросът е повдигал в статии във в. “Отечествен фронт” - 1986 г., на съвещания в Домът на “Здравните работници”, в.”Отечествен фронт” -1989 г. На 22.11. същата година е записана от радио София прокламация от активисти
При “Пирогов” и кл. по неврология - МА, прочетена по същото радио от проф. Радонов. На 13.1.1990 г. на общо събрание на МА в присъствието на лекари от цялата страна същия изнася доклад за необходимостта от възстановяването на БЛС и е подкрепен от всички присъствуващи. По нататък развитието на този проблем е известен.

През 1964 г. защитава кандидатска дисертация на тема “Сравнителна оценка на някои методи за диагноза на овулацията”, а през 1973 г. с хабилитационен труд “Перинатални проблеми при късните токсикози на проф. Д. Радонов бременността ” Същата година е избран за професор.

Един коментар за “Проф. Радонов на 90 години”

  1. Мария Says:

    Здраве и много радостни дни желая от сърце на рожденника