От 28 юни до 1 юли заедно с представители от екипа на САГБАЛ “Д-р Щерев” взехме участие в 25 Юбилеен конгрес на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (European Society of Human Reproduction and Embryology – ESHRE). Ежегодният конгрес този път се проведе в Амстердам. Българската група, която участва в събитието се състоеше от над 35 души – внушително участие от български специалисти в областта на модерните репродуктивни технологии. Радвам се, че както всяка година и този път екипът на нашата клиника се представи изключително успешно на срещата на ESHRE. Този път постер, подготвен от специалисти от САГБАЛ “Д-р Щерев” в сътрудничество с колектив от БАН, беше приет за отпечатване от ESHRE. Трябва да се спомене, че това е единствената разработка, който бе одобрена за отпечатване на срещата заедно с останалите материали на ESHRE.

Внимание заслужава и новината, че по време на конгреса от българска страна четирима души се явиха на изпит за старши ембриолог. Двама от тях бяха от нашата клиника - г-жа Любослава Петкова и Таня Милачич.

В допълнение представители от САГБАЛ “Д-р Щерев” взеха участие в европейския мониторинг за резултатите от ин-витро оплождането в страните от Европа. Проф. Кюркчиев направи важни препоръки от страна на България за този мониторинг. На свой ред аз бях съпредседател на една от сесиите на конгреса на тема “Асистирани репродуктивни технологии – клинични резултати”, посетена от над 150 души. 

Освен изброеното заедно с г-жа Любослава Петкова участвахме в срещата на Комитета на националните представители – един от управленските органи на ESHRE. На тази среща председателят на Комитета, г-н Питър Брауде, изрази благодарност за препоръките и предложенията, които бях отправил в предварително писмо, и заяви изрично, че те ще бъдат взети под внимание.

Тепърва предстои пълната равносметка за посетените лекции, направените срещи, видените на специализираната изложба материали, лекарства и апарати. Тази по-подробна равносметка ще представя в следващ материал на блога. Първият ясен резултат обаче е налице – благодарение на успешното представяне на членовете от екипа на САГБАЛ “Д-р Щерев”, както и на представители на останалите български репродуктивни клиники, взели участие в ежегодния конгрес на ESHRE, със сигурност може да се твърди, че България разполага с компетентни и квалифицирани специалисти на европейско ниво в областта на репродуктивното здраве.

Бих искал да завърша моят обзор от срещата на ESHRE в Амстердам с кратка бележка за този чудесен град. Ще представя впечатленията си в едно изречение. Това е град на водни канали и музеи, търпимост към привичките и културата на над сто националности, град на великолепна бира, показност към практикуване на платената любов и употребата на марихуана.

 

 

prof.jpg

С проф. Кюркчиев.

sdc11890.JPG

amsterdam.jpg

Изглед от един от амстердамските канали.

sdc11920.JPG

 

Един коментар за “25-ти юбилеен конгрес на ESHRE”

  1. MIlena Says:

    Doktor Shterev, pozdravyavam Vas i ekipa Vi za mejdunarodnite uspehi!

Напиши коментар